Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ- Đại Lý Thuế ATL

Hướng dẫn xử lý hóa đơn đúng hợp pháp

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về  hóa đơn mà  các bạn kế toán cần, nhất là kế toán mới vào nghề cần nắm rõ khi thực hiện các thông tư nghị định để biết cách xử lý hóa đơn sai nhé!


Các quy định về hóa đơn

Xử lý đối với trường hợp làm mất hóa đơn GTGT đã lập ( mất 3 liên)

Theo trình bày của Cục Thuế, công ty A làm thất lạc một quyển hóa đơn GTGT đã được kê khai thuế trong tờ kê khai tháng 11/2011, Trong đó có 28 hóa đơnn bản gốc đã lập có đủ cả 3 liên ( trong đó có liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập khi thu tiền bán nhà theo tiến độ nhưng chưa bao giao cho khách hàng); Công ty đã bị xử phạt đối với hành vi ập hóa đơn nhưng không giao người mua .

Để tạo thuận lợi cho người mua nhà của Công ty trong quá trình làm thủ tục xin cấp Giấy CNQSHN, TCT nhất trí với đề xuất của Cục thuế nêu tại công văn số 2717/ CT-HTr ngày 27/01/2014 cụ thể như sau:

Công ty A lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị mất; trên hóa đươn mới ghi rõ là thay thế cho hóađơn bị mất có số ký hiệu hóa đơn , ký hiệu hóa đơn, số hóa đươn, ngày, tháng, năm lập hóa đơn, tên người mua, hóa đơn bị mất đã được kê  khai trên bảng kê 01-1/GTGT của ký tính thuế tháng, năm nào, lý do mất hóa đơn. Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hóa đơn mới thay thế hóa đơn bị mất nhưng phải kê khai vào chỉ số 5 ( Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT) trên Bảng kê 01-1/GTGT của kỳ lập hóa đưn mới.

( CV 636/TCT- CS ngày 03/3/2014 của TCT gửi CT Hà Nội)

Gạch địa chỉ cũ trên hóa đơn bằng mực đỏ

Tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1b điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính quy định về hóa đơn quy định:

" Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu có tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu  địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng ( mẫu số 3.10 Phụ Lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông tư điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến...

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung  nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sử chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phải, không sử dụng mực đỏ ; chữ số và chữ viết phải liên tục , không ngắt quãng, không viết hoặc đề lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống ( nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần cồn trống trên hóa đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ"

Theo trình bày của Công ty từ ngày 01/04/2013 Công ty có thay đổi địa chỉ trụ sở ( Đã đăng ký với Sở KH-ĐT). Số hóa đơn còn tồn khi chuyển trụ sở Công ty tiếp tục sử dụng bằng cách mực đỏ lên đại chỉ cũ và đống dấu đia chỉ mới cũng bằng mực đỏ, hóa đơn GTGT ký hiệu HK/HP từ sso 0001057 đến số 0001250.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể trường hợp nếu Công ty đã thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành Hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến, đã kê khai, nộp đủ số thuế GTGT đầu ra thì chấp thận không thu hồi các số hóa đơn đã lập và ngừi mua hàng được sử dụng hóa đơn của Công ty đã xuất để kê khai thuế GTGT và tính chi phí.

Về việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức

Bộ tài chính nhận được phản ánh từ các doanh nghiệp Nhật Bản về việc cơ quan thuế không chấp thận cho doanh nghiệp đưược khấu trừ thuế, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết sai hóa đơn chỉ sai về mình thức như : hàng hóa xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn GTGT ; hóa đơn viết tắt ten, đại lý mau hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống, việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khỏan 1 điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT Huớng dẫn:

"1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất"

Tại Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 nêu trên quy định về đối tượng và trường hợp nộp thuế GTGT.

BTC/TCT đã có các công văn số 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013 hướng dẫn về việc viết tắt tên, địa chỉ người mua trên hóa đơn, công văn số 16239/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013  hướng dẫn về sử dụng hóa đơn dối với hình thức XNK tại chỗ, công văn số 176/BTC-TCT ngày 6/1/2014 hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn cho hàng hóa xuất khảu tại ch, gia công chuyển tiếp hoặc các  trưường hợp khác được coi như xuất  khẩu.

Căn cứ quy định tại Thông tư só 64/2013/TT-BTC nhày 15/5/2013  hướng dẫn vè hóa đơn, quy định tại khoản 1 Điều 14, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC  hướng dẫn về thuế GTGT, BTC có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về hình thức " như : Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.

Đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi  để được tư vấn hỗ trợ.

Hotline  : 0915.504455 Mr. Thế Anh (Trưởng bộ phận Kế toán- Kiểm toán- Thuế)

Tel         : 84-28-358.858.03 – 84-28-358.858.04- 84-28-358.858.05 .

Email    : NTAnh.ATL@gmail.com

Website: https://kekhaithue24h.com

“Uy tín- Bảo mật- Chính xác

Phát triển bền vững, nâng bước thành công”

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán, kiểm toán, visa, pass

  • Thế Anh

    0915 50 44 55

Thành lập doanh nghiệp

  • Mr Trọng

    0915 504 452

Kế khai thuế - BHXH

  • Ms.Hiếu

    0948 50 44 66

  • Liên kết: 

hotro

Email:
ntanh.atl@gmail.com

Fanpage