Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ- Đại Lý Thuế ATL

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

           Trong công tác kế toán, việc sai sót trong kê khai thuế Giá trị gia tăng, là điều không thể tránh khỏi. Những lỗi thường gặp khi kê khai thuế Giá trị gia tăng như: viết hóa đơn sai thuế suất, sai tiền thuế, kê khai sót hóa đơn hoặc kê khai sai tiền thuế GTGT v.v... Qua bài viết này ATL sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai, bổ sung, điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng bằng phần mềm HTKK để khắc phục các sai sót và hướng dẫn cách điều chỉnh lại số liệu đúng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

Nguyên tắc điều chỉnh chung: Phát sinh sai chỗ nào thì sửa chỗ đấy (dữ liệu ở tờ khai nào bị sai thì vào tờ khai đó và sửa lại cho đúng)

I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT:

– Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào và không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng lưu ý phải trước khi cơ quan thuế thực hiện thanh, kiểm tra thuế.

II. Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT:

̉ từ ngày 1/1/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì

– Hoá đơn đầu vào được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm bất kỳ (không còn khống chế thời hạn kê khai 6 tháng như trước đây) và phải trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh, kiểm tra thuế tại DN.

Kết luận: Có 2 trường hợp sai sót.

1. Sai sót trong thời hạn np t khai thuế:

– Kế toán khi phát hiện ra sai sót (dù sai sót này ảnh hưởng hay không ảnh hưởng đến tiền thuế) trong thời hạn nộp tờ khai thuế:

Cách xử lý:

– Kế toán không cần phải lập tờ khai bổ sung mà chỉ phải lập tờ khai khác cho đúng sau đó nộp tờ khai thuế trước thời hạn là xong. (Vì CQ thuế chấp nhận tờ khai mới cuối cùng chỉ cần là trong thời hạn nộp tờ khai).

Ví dụ: Ngày 15/11/2016 Công ty Vạn Hưng Long nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 10/2016. Nhưng đến ngày 16/11/2016 kế toán Công ty phát hiện kê khai sai tiền thuế.

=> Các bạn chỉ cần lập t khai thuế GTGT mi cho đúng ri np li cho cơ quan thuế trước ngày 20/11/2016.

2. Sai sót sau thời hạn np h sơ khai thuế:

Khi xảy ra trường hợp này sẽ có 2 tình huống và cách xử lý sau:

a. Sai sót không ảnh hưởng đế s tin thuế phi np hoc tin thuế được khu tr:

Các sai sót như: sai tên, sai ngày tháng năm trong hóa đơn, sai mã số thuế công ty, sai số hóa đơn,…

Cách xử lý : 

Kế toán không cần lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS.

Do từ 01/01/2015 theo điều số 05 Luật số 71/2014/QH13 thì chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà không cần nộp bản phụ lục đính kèm. Vì vậy trong trường hợp sai sót này các bạn không phải nộp lại tờ khai nữa mà chỉ phải sửa lại để giải trình sau này khi quyết toán thuế.

b. Sai sót gây ra nh hưởng đến tin thuế phi np hoc tin thuế doanh nghip được khu tr:

Các lỗi sai sót sau: Kê khai thừa thiếu tiền thuế, kê khai sai tiền thuế Giá trị gia tăng, sai tiền hàng hóa – dịch vụ, thừa thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra,…

Dưới đây là các bước điều chỉnh:

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK click Chọn: “Kỳ kê khai sai” >> sau đó Tích chọn vào “Tờ khai bổ sung”, 

– Chọn nút “Đồng ý”, bấm xong sẽ mở ra cửa sổ như hình:

Bước 2: Điều chỉnh lại các số liệu bị sai trên “Tờ khai điều chỉnh”

Sai ở chỉ tiêu nào các bạn sửa trực tiếp tại chỉ tiêu đó về số đúng

Trường hợp sai sót hóa đơn đầu vào: Các bạn phải kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 03 chỉ tiêu sau: chỉ tiêu [23], [24], [25]. Lưu ý là phải nhập liệu đầy đủ cả 3 chỉ tiêu trên.

Ví dụ 1: Vào tháng 11/2016 Công ty Cao Su Mi Na phát hiện sai sót trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 6/2016 kê khai thiếu 1 triệu tiền trên hóa đơn đầu vào, thuế GTGT: 100.000 đồng.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

– Các bạn vào tờ khai tháng 6/2016 chọn mục “Tờ khai bổ sung” >> chọn trạng thái “Lần 1” (tức Điều chỉnh BS lần đầu)

– Vào điều chỉnh tăng lại ở tất cả 3 chỉ tiêu (Vì đây là do kê khai thiếu, nên cần kê khai tăng, cụ thể ở đây phải lấy số tiền hiện tại có ở trên các chỉ tiêu trên tờ khai và CỘNG số tiền thiếu) chi tiết như sau:

[23] = 33,077,00 + 1,000,000

[24] = 3,307,7000 + 100,000

[25] = 1,307,7000 + 100,000

Do doanh nghiệp này Kinh doanh các mặt hàng vừa không chịu thuế và chịu thuế GTGT nên 2 chỉ tiêu 24 & 25 có thể khác nhau (vì phải phân bổ thuế Giá trị gia tăng dùng chung). Nếu DN chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì chỉ tiêu 24 và 25 phải bằng nhau.

– Ấn tiếp: “Tổng hợp KHBS” hoặc bấm nút “Ghi” Vào xử lý số liệu như Bước 3.

Trường hợp sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh giảm hoặc tăng trực tiếp trên các chỉ tiêu [29] đến chỉ tiêu [33] như hình

Ví dụ 2: Tháng 11/2015 Công ty TNHH Thiên Tôn phát hiện tờ khai thuế tháng 6/2016 kê khai sai 1 hóa đơn GTGT đầu ra, chi tiết là thừa: 1,000,000, tiền thuế GTGT là: 100,000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

– Truy cập vào tờ khai tháng 6/2015 Chọn “Tờ khai bổ sung” >> trạng thái “Lần 1” (tức là BS lần đầu)

– Điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 33 và chỉ tiêu 32 như sau (thuế suất 10%)

– Chi tiết là các bạn lấy số tiền có ở chỉ tiêu 32 và 33 [-] trừ đi, vì đã kê khai thừa nên cần kê khai giảm.

[32] = 54,532,453 – 1,000,000

[33] = 54,532,453 – 100

– Khi bổ sung điều chỉnh xong bấm “Tổng hợp KHBS”. Tiếp tục giải quyết số liệu như ở bước 3.

c. Các trường hp sai sót còn li:

Ví dụ: Sai sót ở chỉ tiêu 24 thì vào trực tiếp sửa ở chỉ tiêu 24

Bước 3: Khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong, các bạn bấm vào “Tổng hợp KHBS” bên dưới, Màn hình sẽ sang “Phụ lục KHBS” trông sẽ như thế này:

Chúng ta chỉ cần quan tâm đến 02 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: chỉ tiêu [40] và [43] cụ thể giải quyết như sau:

a. Chỉ tiêu [40] < 0 giá trị âm (Giảm thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ).

*Cách x lý:

– Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Có thể khấu trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc hoàn thuế (Các bạn cần phải theo dõi bên ngoài)

Lưu ý: Tuyệt đối không được nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

b. Chỉ tiêu [40] > 0 giá trị dương (Tăng thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ).

*Cách x lý:

– Kết xuất “KHBS” và “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nộp tiền thuế phải nộp (+) CỘNG thêm tiền phạt nộp chậm mà phần mềm tự động tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) + công văn giải trình sai sót (nếu có).

c. Chỉ tiêu [43] < 0 giá trị âm (Giảm thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung)

*Cách x lý:

– Kết xuất “KHBS” và “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nhập số tiền này vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện thời.

d. Chỉ tiêu [43] > 0 giá trị dương (Tăng thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung)

*Cách x lý:

– Kết xuất “KHBS” và “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nhập số tiền vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

Đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi  để được tư vấn hỗ trợ.

Hotline  : 0915.504455 Mr. Thế Anh (Trưởng bộ phận Kế toán- Kiểm toán- Thuế)

Tel         : 84-28-358.858.03 – 84-28-358.858.04- 84-28-358.858.05 .

Email    : NTAnh.ATL@gmail.com

Website: https://kekhaithue24h.com

“Uy tín- Bảo mật- Chính xác

Phát triển bền vững, nâng bước thành công”

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kế toán, kiểm toán, visa, pass

  • Thế Anh

    0915 50 44 55

Thành lập doanh nghiệp

  • Mr Trọng

    0915 504 452

Kế khai thuế - BHXH

  • Ms.Hiếu

    0948 50 44 66

  • Liên kết: 

hotro

Email:
ntanh.atl@gmail.com

Fanpage